top of page

骨牌點點為何又紅又白?

上個禮拜玩開天九,有位新院友問到點解天九有啲點係紅,有啲係白。關於呢個咁有趣嘅問題,院友仔決定寫個blog同大家一齊研究吓!

首先,大家要理解呢三十二張骨牌,每隻其實都係由兩粒骰仔組成嘅配搭(上下排列),而當中每逢「1」同「4」點都會油上紅色,設計跟舊式骰仔嘅設計一樣(西式骰仔則六面都係同一隻色)。所以想了解點解骨牌上面要分紅白點,其實就要了解骰仔嘅故事。 漢族最早嘅骰仔雛型出自山東一座戰國時期的陵墓,當年一般係14面或18面體,每面都刻有漢字,而非圓點,俗稱為「焭」。相傳骰的發明是古人將對《河圖洛書》的理解轉化成實物的體現,而這位古人正是鼎鼎大名的鬼谷子。經過多年流傳和改良,成了骨牌和骰子。到了明代,徐渭更稱之為「魏晉不傳之密」。 有傳骰仔最初只有「1點」為紅點,其餘的點數皆是黑或白點。後來「4點」也都染紅,原來全因為唐玄宗的「迷信」。在《西墅記》中有一段記載,指唐玄宗有次跟楊貴妃耍玩擲骰子遊戲,貴妃首先擲出一對「3點」,唐玄宗若要勝出,就必須擲中兩個「4點」方能獲勝。結果,唐玄宗真的擲中兩粒「4點」,認為「4」這個數字為大吉之兆,於是命令高力士將「4」也塗上紅色。
雖然故事與清代史學家趙翼的考證相符,但始終年代久遠,未能證實真偽。所以一般我們都會用一個比較科學的角度去理解這件事 ── 將「1」、「4」變成紅點純粹為求便於識別,減低將點數混淆的機會。 因為古時顏料容易掉色,把這兩個數字變紅,可以避免當「3」、「5」、「6」也同時甩色時會與「1」、「4」混淆。如今隨技術改良,顏料相對耐用,不會這麼容易被刮甩,所以亦無將點數塗紅的必要,坊間亦出現很多新顏色、新款式,只是骨牌設計繼續沿用舊設計,將紅點保留,令玩家更容易分辨牌款。


Comments


bottom of page